Privaatsuspoliitika

Me peame oluliseks oma teenuste kasutajate privaatsuse kaitset; käesolev poliitika määratleb reeglid, kuidas me sinu isikuandmeid töötleme.

Sinu õigus teenuseid kasutada eeldab sinu nõustumist Kasutustingimuste ja käesoleva poliitikaga. Kui sa ei ole nõus ükskõik kumma dokumendi mistahes sättega, ei tohi sa meie teenuseid kasutada ega kauba osta.

Kogutud andmed

Me võime koguda, talletada ja kasutada järgnevalt kirjeldatud isikuandmeid.

 • Sinu antud andmed. See hõlmab sinu kontoandmeid (meiliaadress). Kui sa tellid meie tooteid, küsime sinult täiendavat infot, sh sinu täisnime ja andmeid maksevahendite kohta.
 • Meie kogutavad andmed puudutavad sinu arvutit, sinu külastusi meie veebilehel ning meie teenuste kasutamist sinu poolt (sealhulgas sinu arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, arvuti operatsioonisüsteem, viite allikad, külastuste kestused ja vaadatud lehed).
 • Tehinguandmed. Siia kuulub teave, mis puudutab sinu ja meie vahelisi tehinguid seoses Teenuste osutamisega, sealhulgas meie kaupade müügiga sinulle.

Küpsised

Küpsis sisaldab infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab. Edaspidi saadetakse see info serverile tagasi iga kord, kui veebilehitseja küsib serverist mõnd lehekülge. See võimaldab veebiserveril lehitsejat tuvastada ja jälgida.

Me kasutame oma veebis nii “sessiooniküpsiseid” kui “püsiküpsiseid”. Sessiooniküpsiseid kasutame selleks, et jälgida sinu navigeerimist meie veebis. Püsiküpsiseid kasutame selleks, et meie veebiserver saaks sind sinu järgmisel külastusel ära tunda.

Sessiooniküpsised kustutatakse sinu arvutist, kui sa oma veebilehitseja kinni paned. Püsiküpsiseid säilitatakse sinu arvutis kuni nende kustutamiseni või kindlaksmääratud aegumistähtaja kättejõudmiseni.

Me kasutame oma veebide kasutuse analüüsimiseks teenuseid Google Analytics ja KISSmetrics. Need teenused koguvad veebikasutuse kohta statistilisi ja muid andmeid, kasutades külastajate arvutitesse salvestatavaid küpsiseid. Kogutud andmeist luuakse raporteid, mida Google ja KISSmetrics säilitavad.

Samuti võivad sinulle küpsiseid saata meie kasutatavad makseteenuse osutajad.

Enamik veebilehitsejaist lubavad sinul kõik küpsised tagasi lükata; mõned lehitsejad võimaldavad sinul keelduda vaid kolmandate isikute küpsiste vastuvõtmisest. Näiteks (ingliskeelse kasutajaliidesega) Internet Exploreris võid kõigist küpsistest keelduda, klõpsates “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” ja valides “Block all cookies”. Arvesta siiski, et kõigi küpsiste keelamine halvendab mitmete veebilehtede, sh meie oma, kasutatavust.

Sinu isikuandmete kasutamine

Me kasutame Sinu isikuandmeid, et:

 • võimaldada sinul meie tooteid osta
 • parendada teenuseid
 • saata sinulle mitteturunduslikku teavet, sealhulgas tehnilisi teenuse teateid, vastuseid sinu esitatud klienditoe päringutele, arveid ning mistahes muid sinu tellitud teavitusi;
 • kui sa oled sellega sõnaselgelt nõustunud saata sinulle turundusteavet (seejuures on sinul alati võimalus meid teavitada, et sa ei soovi enam turundusteavet saada);
 • anda kolmandatele isikutele statistilist teavet meie kasutajaskonna kohta — kuid seda teavet ei kasutata ühegi üksiku kasutaja tuvastamiseks
 • koguda sinult makseid
 • säilitada meie äritehinguid puudutavat teavet vastavalt kohaldatava õiguse nõuetele

Kui sinu kasutajakonto mistahes põhjusel suletakse:

 • kustutame viivitamatult ja püsivalt oma aktiivseist andmebaasidest Sinu kontoandmed ja muu Sinu poolt antud isikut tuvastada võimaldavad andmed
 • säilitame nii kauaks kui vajalikuks peame oma kogutud andmed
 • säilitame tehinguandmed nii kauaks kui seda nõuavad kohaldatavad seadused ja finantseeskirjad

Avalikustamine

Me ei avalda sinu andmeid kolmandatele isikutele ilma sinu sõnaselge loata, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.

Me võime avaldada Sind puudutavaid andmeid oma töötajale, ametnikele, tarnijatele või allhankijatele, sealhulgas, kuid mitte ainult makseteenuse osutajatele, niivõrd kui see on mõistlikult vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Lisaks sellele võime avaldada sinu isikuandmeid:

 • viisil ja ulatuses, milleks me oleme seaduslikult kohustatud;
 • seoses toimuva või eelseisva kohtumenetlusega;
 • oma seaduslike õiguste teostamiseks või kaitsmiseks (see hõlmab ka andmete edastamist kolmandatele isikutele pettuste ennetamise ja krediidiriski vähendamise eesmärgil)
 • tegelikule või potentsiaalsele ostjale, kui kaalume oma mistahes ettevõtte või vara müüki

Andmete rahvusvaheline edastamine

Me võime salvestada ja töödelda oma kogutud andmeid kõigis riikides, kus me tegutseme, ning andmeid nende riikide vahel edastada, võimaldamaks meil kasutada andmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

See võib kaasa tuua sinu andmete edastamise sellistesse riikidesse, mille seadused ei kaitse isikuandmeid samaväärselt meie asukohariigis kehtivate seadustega.

Sa nõustud sõnaselgelt isikuandmete säärase edastamisega.

Sinu isikuandmete turvalisus

Me rakendame mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, vältimaks sinu isikuandmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist.

Mõistagi on andmete edastamine internetis olemuslikult ebaturvaline ning me ei saa garanteerida interneti vahendusel edastatava teabe turvalisust.

Sina vastutad oma salasõna ja kasutajaandmete konfidentsiaalsuse eest. Me ei küsi sinult kunagi sinu parooli (välja arvatud siis, kui sa meie veebilehele sisse logid). Me ei saa sinu kadunud või ununenud parooli taastada, kuid sa saad endale uue parooli genereerida, kui sinul on jätkuvalt olemas juurdepääs sinu kasutajakontoga seotud e-posti aadressile.

Käesoleva poliitika muudatused

Me võime antud privaatsuspoliitikat muuta. Muudetud poliitikat kohaldatakse kauba müügiks sinu poolt alates muudetud poliitika avaldamisest meie veebilehel, kui muudetud poliitikas ei ole sätestatud nende hilisem jõustumine.

Kui me käesolevat poliitikat muudame, teavitame me sind sellest (nt e-posti teel või järgmisel korral). Kui sa ei ole muudetud poliitikaga nõus, võid taotleda oma kasutajakonto sulgemist.

Sinu õigused

Sinul on õigus taotleda meilt enda kohta kasutavaid isikuandmeid. Me võime nende andmete edastamisest keelduda vaid seadusega ette nähtud juhtudel.

Sa võid igal hetkel nõuda, et me lõpetaksime sinu isikuandmete töötlemise turunduslike e-kirjade saatmiseks. Praktikas tähendab see reeglina kas seda, et sa nõustud ennetavalt sellega, et me kasutame sinu isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, või seda, et me tagame sinulle pidevalt kättesaadava võimaluse oma isikuandmete turunduslikel eesmärkidel kasutamise lõpetamise nõudmiseks.

Andmete värskendamine

Palun teavita meid, kui meie valduses olevad sind puudutavad andmed vajavad parandamist või uuendamist.

Kontakt

Kui sinul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika või selle kohta kuidas me sinu isikuandmeid käsitleme kirjuta meile info@loveeco.ee